Låna kompetent arbetskraft från Hermods

Flera drivna studenter från Anläggningsingenjörer – Infrastruktur och från VVS Ingenjörer är på väg ut på praktik.

Att hitta rätt kompetens kan vara en utmaning. Hos Hermods finns både kompetent arbetskraft att låna under långa praktikperioder (LIA) samt utbildad arbetskraft med praktisk erfarenhet, som är anställningsbara direkt efter examen.

Hermods Yrkeshögskola har en stark förankring i näringslivet, tillgodoser arbetsmarknadens kompetensbehov och säkerställer kvalitén.

– Efter utbildningen har de studerande kunskap om hela processen kring anläggningsprojekt och kan självständigt planera, leda och följa upp projekt så att de uppfyller kunders och myndigheters krav. De är redo att arbeta som anläggningsingenjör, kalkylator, arbetsledare, arbetschef, anläggningsplanerare, kvalitetssamordnare eller projektledare inom bygg- och anläggningsbranschen“, berättar Amalia Svanberg utbildningsledare Anläggningsingenjörer – Infrastruktur.

Under en våren kommer de studerande pröva sina teoretiska kunskaper i praktiken ute på arbetsplatser.

– Det är en stor efterfrågan på duktiga VVS ingenjörer och flera av våra studenter blir erbjudna jobb direkt efter examen eftersom de lyckas visa sin kompetens och etablerar värdefulla kontakter i arbetslivet under deras LIA . Under hela deras utbildning har de förberetts inför arbetslivet genom duktiga föreläsare och stort engagemang från vår ledningsgrupp som ser till att utbildningen håller hög kvalité, förklarar Maria Rosberg utbildningsledare VVS ingenjörer.

Söker ditt företag Anläggningsingenjörer – Infrastruktur kontakta utbildningsledare Amalia Svanberg: amalia.svanberg@hermods.se

Söker ditt företag VVS ingenjörer kontakta utbildningsledare maria.rosberg@hermods.se

Under vår 2021, v. 6-17- har VVS19 sin LIA2 där de får pröva sina teoretiska kunskaper i praktiken. Efter LIA-perioden återstår examensarbete och sedan har vi nyexaminerade VVS-ingenjörer. Under höst 2021, v. 35-46 väntar en spännande LIA1 för VVS20.

Anläggningsingenjörer – Infrastruktur skall ut på sin andra praktik LIA 2 i 16 veckor från och med den 25 januari och Anläggningsingenjörer – Infrastruktur som skall ut på LIA 1 i 10 veckor från och med den 19 april.

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top