ADVISORY BOARD

Direkt förankrat i branschen

Vi har fyllt vårt Advisory Board med starka representanter ifrån näringslivet som har en direkt koppling till bygg- och anläggningsbranschen. Vi samlas ett antal gånger om året och har dessutom ett levande digitalt forum där vi stämmer av utvecklingen framåt och säkerställer att vi är på rätt spår för att alltid vara relevanta för våra utställare och besökare. Vi är oerhört stolta över våra representanter!

Shakrin Ahmed

Projektledare
AFRY
Shakrin Ahmed jobbar på AFRY, Affärsområde samhällsbyggnad i Göteborg. Hon jobbar båda med BIM och som projektledare inom infrastruktur projekt.

Shakrin har tidigare även jobbat som bygg- och projektledare på fastighetssidan och inom produktion som arbetsledare på Peab. Utöver detta har Shakrin ett intresse för den digitala utvecklingen med BIM inom branschen och hon jobbar ständigt för att bidra till en mer digitaliserad byggbransch. Shakrin brinner även för jämställdhetsfrågor inom byggbranschen då hon under sina första år som ung kvinna fick en hel del motgångar och kritik där hennes kunskap ifrågasattes på byggarbetsplatsen.

Hon har även vunnit utmärkelsen “Årets mest inspirerande resa” för hennes engagemang och intresse inom områden som digitalisering och jämställdhet. Hon har varit med om en stor personlig resa som inte lämnat någon oberörd.

Cecilia webb

Cecilia Almér

Senior Project Manager Sustainability
Stratsys AB
Som hållbarhetsexpert jobbar hon med att förenkla, effektivisera och strukturera hållbarhetsarbetet för företag och organisationer främst genom digitalisering. 

Cecilia har en lång erfarenhet av frågor inom hållbarhet med fokus inom miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Hon har jobbat inom området sedan 2006 varav 10 år som konsult. Hon har en bred kunskap i att stötta organisationer inom framförallt bygg- och anläggningsbranschen och produktions- och processindustrin i frågor kopplat till strategi, riskhantering, verksamhetsstyrning, projektledning, lagefterlevnad och utbildning.  

Cecilia har ett stort intresse i att kombinera hållbarhetsarbetet med affärsutveckling och innovation för att på det sättet skapa möjligheter för en modern verksamhetsutveckling.

Mikael Karlsson utan bakgrund

Mikael Karlsson

Rektor
Bräckegymnasiet
Mikael började som yrkeslärare på Bräckegymnasiet år 2000 och har sedan 2008 arbetat som rektor med ansvar för vuxenutbildning och validering.

Mikael har sedan 40 år tillbaka en bakgrund som byggnadsträarbetare, lagbas, arbetsledare och även egenföretagare. Han har genom åren även utbildat sig till byggnadsingenjör, fastighetsmäklare och slutligen till yrkeslärare. Mikael brinner inte bara för utbildningsfrågor, utan även för validering, ett verktyg som hjälper deltagare utan officiella dokument fram till ett yrkesbevis i olika yrkesinriktningar inom byggsektorn.

Mikael sitter som skolans representant i möten på BYN region Väst samt sitter med i arbetsutskottet för GR Kompetensråd där man arbetar med strategisk kompetensförsörjning.

Fredrik Ålund

Fredrik Ålund

Sälj- & Marknadschef
Atlas Copco Power Technique
Fredrik är tidigare verksam inom energibranschen som försäljningschef, affärsutvecklare och projektledare på företag som ABB och Alstom. 

Atlas Copco är sedan länge etablerad som leverantör av maskiner till bygg & anläggningsbranschen.

Han har under fem år varit stationerad i Indien och Kina som platschef för flera större anläggningsprojekt. Men är nu Sälj & Marknadschef för Atlas Copco Power Technique med ansvar för Skandinavien.

My project

Eva- Lena Albihn

Vice VD & Hållbarhetschef
Business Region Göteborg AB
Eva- Lena har varit anställd på BRG sedan 2004. BRG är Göteborgs stads näringslivskontor och de arbetar i 13 kommuner i Göteborgsregionen. 

Eva- Lena brinner för entreprenörskap och företagande och hon är ordförande i Drivhuset, vice ordförande i Coompanion och Framtidsfrön.

BRG har operationaliserat Agenda 2030 i hela verksamheten i deras erbjudanden till företagen och inspirerar, utmanar, är föregångare, förebilder och de ger rådgivning och kompetens i alla tre dimensionera – ekonomisk, socialt och miljö. Allt för att företagen ska ställa om från linjära till cirkulära affärsmodeller.

De vill att företag ska starta, att företag ska växa hållbart och att företag ska flytta till regionen  för att skapa mer arbetstillfällen.

My project (4)

Daniel Paterson

Affärsområdeschef 
RO- Gruppen
Daniel är ansvarig för RO-Gruppens verksamhet på deras
hemmamarknad – Södra Älvsborg – där man bygger hus i stort som smått.

Daniel har sedan utbildningen till Väg- och Vatteningenjör på Chalmers arbetat i produktionen på hussidan, med start på Peab i Göteborg för att 2009 ansluta till RO-Gruppen där han varit sedan dess. Daniel brinner för att ge människor möjlighet att trivas och utvecklas. Utveckling är också det som präglar Daniels resa tillsammans med RO-Gruppen ända sedan starten 2009.

Christoffer Muhl pollari

Affärsutvecklare inom återbruk
Stena Stål
Christoffer Muhl Pollari jobbar på Stena Stål som affärsutvecklare
inom återbruk.

Han har varit på Stena Stål sedan 2019 och jobbade då med kvalitetsutveckling, men har nu under 2022 fått möjligheten att driva och utveckla återbruksprocesser på Stena Stål. Innan Christoffer började på Stena Stål var han under några år i bilbranschen och jobbade med produktionsutveckling, både i underleverantörsledet hos IAC och i nybilsprojekt för Volvo Cars och CEVT. Som grund till detta har Christoffer en civilingenjörsexamen på Luleå Tekniska Universitet inom Teknisk Design – Produktionsdesign.

Den röda tråden genom Christoffers karriär är att identifiera och effektivisera flöden och utifrån sina erfarenheter görs detta bäst genom en blandning av teamwork, kreativitet och struktur. 

Petra Sedelius

Ansvarig näringspolitik region väst
Byggföretagen
Petra har lång och gedigen kunskap från bygg och
anläggningsbranschen.

Frågor som kompetensutveckling och sund konkurrens står högt upp på agendan. Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet.

My project-1 (5)

Peter Åhs

Marknads- och affärsutvecklare – Marknad
Byggfakta
Peter Åhs jobbar med marknads- & affärsutveckling på Byggfakta Sverige. 

I hans roll idag ingår även olika former av samarbeten med aktörer i branschen, så som exempelvis mässor och branschorganisationer.I sina tidigare roller som marknadschef på såväl Sverige Bygger som Byggfakta har han erfarenhet av att planera och genomföra närvaro på mässor inom byggbranschen ändå sedan 1998 då han jobbade på Nordbygg första gången.

Scroll to Top