Binosight håller i seminarium på Byggmässan Göteborg!

Alla Binosights seminarium hålls i konferensrummet Anfield/Sansiro den 27 april på Prioritet Serneke Arena. Varmt välkomna!

Seminarium #1 kl 13:00-13:45 
Bra förfrågningsunderlag = minskad risk = bättre projektekonomi 

Enligt den senaste PQi-rapporten från 2022 med enkätsvar från 8 000 personer i byggsverige leder ”dålig kvalitet i förfrågningsunderlagen” till stora merkostnader och risker. 45% av de svarande anger att förfrågningsunderlagen överlag håller för låg kvalité. Detta är den enskilt största risken enligt rapporten. Hur skapar vi bättre förfrågningsunderlag och ger våra projekt bättre förutsättningar?  
Med hjälp av data från 167 byggprojekt kan vi nu konstatera, svart på vitt, att förfrågningsunderlag är det område där flest efterfrågar förbättring. En fråga värd att ta på största allvar. Otydliga och bristfälliga förfrågningar lägger grunden för projekt som får dåliga förutsättningar redan från start. Dåliga projekt skapar tvister, bristande trivsel, förseningar och dålig projektekonomi. Men vad definierar egentligen ett ”bra förfrågningsunderlag” och vad krävs för att åstadkomma det? Hur återkopplar vi erfarenheter från våra projekt, så att varje ny upphandling blir lite bättre än den förra? Samtalet modereras av Henrik Melkstam från Coreco och panelen består av:

Peter Gagner-Geeber, Chef Produktionsstöd på Veidekke Entreprenad
Ulrika Hörgren Projektområdeschef på Akademiska Hus
Anders Pettersson, Arkitekt SAR/MSA/ Studiochef, Arkitekterna Krook & Tjäder AB
Filip Bååw, Chef Projektledning, NCC Property Development Region Väst

Anmäl dig kostnadsfritt till seminarium#1 här

Seminarium #2 kl 14:00-14:45 
Aj då – inte nu igen! Hur undviker vi att göra om samma misstag i nästa projekt? 

Bristande erfarenhetsåterföring har gång på gång pekats ut som ett av byggbranschens största problem. Många misstag kunde undvikits om vi hade varit bättre på att dokumentera och få med oss erfarenheter från ett projekt till ett annat. Hur skulle det här kunna gå till i praktiken?  
Anna Kadefors på KTH liknade byggprojekt vid Sisyfos stenar. Varje projekt startar från noll och vi rullar det mödosamt upp till toppen. När projektet är klart rullar stenen ända ner igen. Sedan startar vi nästa projekt från botten och börjar rulla upp igen… Tänk om vi kunde få med oss ett lärande från varje projekt som gjorde att vi startade nästa projekt lite ”högre upp”, med lite bättre förutsättningar. Hur skulle vi kunna få till en bättre erfarenhetsåterföring mellan projekten. Detta diskuterar vi i en panel bestående av: 

Johan Alte, KMA RO-gruppen
Anna Kadefors, professor KTH
Ulrika Videli, affärschef Vestia
Lina Cavallin, Avdelningschef, Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen
Magnus Tengberg, Chef stads- och fastighetsutveckling Vasakronan
Samtalet modereras av Samuel Lindén, marknadschef på Coreco. 

Anmäl dig kostnadsfritt till seminarium#2 här

Seminarium #3 kl 15:00-15:45 
Minska riskerna i dina byggprojekt med PQi! 

Aldrig har det varit viktigare än nu att fånga upp risker tidigt i dina byggprojekt. På en pressad marknad plågas alltför många projekt av fördyringar, förseningar och olyckor. I ett unikt samarbete har bransch och forskare utvecklat PQi som kan användas för riskidentifiering i dina byggprojekt. En ny branschstandard under utveckling. Här får du veta allt du behöver veta om PQi som riskverktyg.  
Riskhantering är en central aktivitet i de flesta byggprojekt. Det finns också många verktyg på marknaden för att ”hantera” risk. Verktyg för att ”identifiera” risk är dock sällsynta. Under sex år har mjukvarubolaget Binosight och Byggherrarna, tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet, utvecklat PQi – en ny automatiserad molntjänst för att mäta projektkvalitet. En av de största nyttorna med PQi är just förmågan att identifiera risker tidigt i våra projekt. Är PQi ett verktyg som på allvar kan hjälpa oss att driva bättre projekt? Vad skulle det innebära för projektekonomin, kundrelationen, arbetsmiljön etc om vi kunde bli mer proaktiva och förebygga riskerna innan de löser ut?   
Thomas Samuelsson, vd på Binosight, berättar om arbetet bakom PQi. Han visar också hur verktyget kan användas för att driva bättre projekt. Johan Alte, KMA på RO gruppen, som använt verktyget intervjuas om hur han upplever tjänsten. Möjlighet till frågor och diskussion.  

Anmäl dig kostnadsfritt till seminarium#3 här

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top