Är digitalisering ett måste för att klara kompetensförsörjningen och lönsamheten i byggbranschen?

Utvecklingen av nya digitala lösningar går snabbt framåt och innovationstakten är hög, men tar branschen till sig lösningarna tillräckligt fort för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden? Finns det möjlighet att öka både lönsamhet och attraktionskraft som arbetsgivare med nya digitala lösningar?

Mikael Svensson från Hogia kommer att prata om hur han ser på digitaliseringen i byggbranschen tillsammans med Mattias Palm från Fieldly.

Scroll to Top