Digitalisering? – Nu får det vara slutdiskuterat!

I denna kompetenta och heltäckande panel får du ta del av de olika nyttor digitaliseringen medför redan idag. Du kommer också få insikt i vad som händer om vi inte ökar takten och samverkar samt vad du själv kan göra. Det är inte OM vi ska det är HUR vi ska – tillsammans!

Scroll to Top