Hur skapar man ett fysiskt hållbart arbetsliv i byggbranschen?

Det krävs ett systimatiskt arbetsmiljöarbete för att få en säker arbetsplats där du fysiskt klarar av att arbeta ett helt liv. Johan Alte som idag jobbar på Ro-gruppen har ägnat många år av sin karriär kring hållbarhet och arbetsmiljö för att göra byggbranschen trygg och säker.

På Byggmässan 2023 kommer Johan att prata om arbetsmiljö i projekten, säkerhetstänk och säkerhetskultur, ansvaret för att få ett hållbart arbetsliv och hur han har upplevt sina dryga 40 år i branschen.

Scroll to Top