Krav på digitala följesedlar kommer gälla ALLA – är du förberedd för ett digitalt arbetssätt?

Joakim kommer tala om vad digitalisering innebär för bygg- och anläggningsbranschen. Även beskriva
utvecklingen som sker, vilka aktörer och faktorer som ligger bakom den, varför man som
företag måste hänga med och hur man gör för att hänga med i digitaliseringen.
Joakim kommer prata om vad BEAst är, hur standarden och portalen fungerar samt hur olika
system och appar fungerar som kan rapportera digitala följesedlar och miljlödata till BEAst.

Joakim deltar i ett antal nätverk där den främsta forskningen kopplat till dessa
ämnen bedrivs för att påverka att utvecklingen sker på ett sätt som gör att alla
företag, även de minsta, har möjlighet att förstå och anamma verktygen, metoderna och
systemlösningarna som utvecklingen ger upphov till.

Avslutningsvis kommer Joakim att prata om hur man gör för att komma igång med den digitala
resan och vilka fallgropar man bör undvika för lyckas få med sig digitaliseringens alla
fördelar. Även skicka med en checklista på frågor man bör ställa till
systemleverantörer för att säkerställa att man hittar rätt systemlösning för just sitt företag.
Att köpa in och bli låst till fel system kan göra lika mycket skada som rätt system kan göra
underverk.

Scroll to Top