Tuffare tider – hur hanterar vi risken i leverantörskedjan?

När konjunkturen svänger blir det allt viktigare att minska risken i projekten genom att hålla koll på leverantörsleden. Oväntade problem för tidigare stabila leverantörer måste fångas i tid innan de får konsekvenser i hela kedjan. Hur kan man effektivt kvalificera leverantörer i byggprojekt? Hur kan man löpande hålla koll på leverantörerna utan att drunkna i administration?  

Scroll to Top